Τη διάλυση των συνδικαλιστικών δράσεων προβλέπει το «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων» που προωθείτε από την κυβέρνηση μέσω του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου. Στο τμήμα που αναφέρεται στις αλλαγές στα εργασιακά και συγκεκριμένα το άρθρο 50, ξεκαθαρίζεται πως οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν λόγο σο καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να επεμβαίνουν στο καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών «και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της».

Οι νέες αντεργατικές πρακτικές που φέρνουν οι αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα προβλέπουν, ανάμεσα σε άλλα, δημοσιεύονται σε ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής». Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται το φακέλωμα των συνδικάτων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργίας, ενώ θα δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να μην εφαρμόζουν όσα προβλέπονται στις κλαδικές συμβάσεις, ώστε να «ορθοποδήσουν» οικονομικά σε περίπτωση που βρίσκονται «σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης», ανοίγοντας επί της ουσίας παράθυρο για εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα που αναφέρεται στις αλλαγές στα εργασιακά και συγκεκριμένα το άρθρο 50, αναφέρει πως «οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας σύμφωνα με τους όρους του νόμου 1264/1982, όπως ισχύει, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν τη και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό αυτής ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης».

Δίνουν τον λόγο στους εργοδότες

Σε ό,τι αφορά το «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών», το νομοσχέδιο δίνει τον πρώτο λόγο στους εργοδότες, αφήνοντας στο περιθώριο τις συνδικαλιστικές δράσεις, καθώς οι εργοδότες έχουν άμεσο λόγο για τα όσα θα συζητούν οι εργαζόμενοι, παίρνοντας «πάσα» από το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα,  όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του υπουργείου, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο υπουργείο Εργασίας θα τηρούνται πλέον τα εξής στοιχεία:

α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της,

β) ο αριθμός των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης,

γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής,

δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και

ε) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες.

Σχετικά με  το γενικό μητρώο οργανώσεων εργοδοτών, σε αυτό θα εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και θα τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της,

β) ο αριθμός των μελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης,

γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής,

δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας,

ε) ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί κάθε μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης και

στ) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες.

tpp