ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: fosphotos/Αλέξανδρος Κατσής

Με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς των υπεραστικών συγκοινωνιών, τα πρόσωπα που καταθέτουν δήλωση «πόθεν έσχες» απαλλάσσονται από την υποχρέωση να δηλώσουν τις μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη εξομοιώνει τους εφοπλιστές και τους απλούς μετόχους των ναυτιλιακών εταιρειών, (που δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες) και τους δημόσιους λειτουργούς, σε ό,τι αφορά την κτήση ναυτιλιακών μετοχών. Αυτό χαρακτηρίζεται «θεμιτό και σύμφωνο με την αρχή της ουσιαστικής ισότητας».

Η ρύθμιση αναφέρει ότι το ιιι) εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, εξαιρουμένων των μετοχών εταιρειών που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α 317) και του νόμου 27.1975 (Α 77), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους».

Υπόχρεοι για δήλωση «πόθεν έσχες» είναι ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, γενικοί διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι των ΝΠΙΔ του Δημοσίου, οι δήμαρχοι, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, οι μέτοχοι των εταιρειών μέσων ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι.

Πηγή : thepresproject