Πηγή : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

O κ. Αθανάσιος Φελώνης είναι διαπρεπής δικηγόρος των Αθηνών, γνωστός από τη σύνδεσή του με μεταλλευτικές εταιρείες και ειδικός εισηγητής σε μεταλλευτικά συνέδρια και ημερίδες. Με το 22137/12.12.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννης Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη ο κ. Φελώνης ως νόμιμος εκπρόσωπος της TVX HELLAS A.E., μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το Χρήστο Πάχτα, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας “χωρίς να απαιτείται διαπίστωση και απογραφή της λογιστικής του αξίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων”. Τα εν λόγω “στοιχεία ενεργητικού” είναι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο κ. Χαράλαμπος Μπεκρής ήταν ο επικεφαλής ασφαλείας της TVX HELLAS Α.Ε. και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της εταιρείας τα τελευταία χρόνια πριν από την πτώχευσή της το 2003.

Τα τελευταία χρόνια οι κύριοι Φελώνης και Μπεκρής έχουν αναπτύξει σφοδρό ενδιαφέρον για την αμπελουργία. Τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011, ο Αθανάσιος Φελώνης αγόρασε με δέκα χωριστές πράξεις κτήματα συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων από κατοίκους της Μ. Παναγίας με σκοπό τη δημιουργία βιολογικών αμπελώνων, κατά τις δηλώσεις τους στους πωλητές.

Τα 28 στρέμματα βρίσκονται στην περιοχή “Κασάλπα”, στο όριο του οικισμού Μ. Παναγίας και εντός της “άμεσης περιοχής επέμβασης” του μεταλλείου των Σκουριών. Αγοράστηκαν με το συμβόλαιο 3889/2008 από τον Αλέξανδρο Συκιώτη, με το 3840/2008 από την Κατίνα Κούκου, με το 4013/2008 από τον Πολύζο Πολυζούδη, με το 4014/2008 από τους Γιώργο και Ιωάννη Συκιώτη, με το 5124/2010 από τον Ιωάννη Συκιώτη και με το 5599/2011 από τον Γιώργο Συκιώτη.

kasalpa

Τα 32 στρέμματα είναι στην περιοχή “Διαμαντάδικα”, μεταξύ του οικισμού Μ. Παναγίας και του ανοικτού ορύγματος του μεταλλείου των Σκουριών, επίσης μέσα στην άμεση περιοχή επέμβασης του μεταλλείου. Αγοράστηκαν με το συμβόλαιο 3841/2008 από τον Κωνσταντίνο Πέτρου, με το 3842/2008 από τον Χρήστο Τσιπινιά, με το 3865/2008 από την Ελευθερία Παπαγιαννάκη και με το 4556/2009 από τους Αντώνιο Τσιπινιά και Ελένη Ναλάκα.

diamantadika1

_diamantadika2

Και τα δέκα συμβόλαια συντάχθηκαν από τη συμβολαιογράφο Ιερισσού Όλγα Χατζηλίδου-Μπίκα και μεταγράφηκαν στο Υποθηκοφυλακείο Αρναίας. Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες για τις αγορές έγιναν από τον κ. Μπάμπη Μπεκρή, προφανώς λόγω των γνωριμιών του στην περιοχή από τα χρόνια της TVX.

Αλλά τα πράγματα αποδείχθηκαν πιο περίπλοκα.

Mε την απόφαση του 1286/03, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε την TVX HELLAS σε “κατάσταση πτώχευσης” αποδεχόμενο την αίτηση που είχε κάνει η εταιρεία τον Μάιο 2003. Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2003, ο Χρήστος Πάχτας οδήγησε τους 472 απλήρωτους απολυμένους της TVX HELLAS στη συμβολαιογράφο Ιερισσού Όλγα Χατζηλίδου-Μπίκα (συμπτωματικά την ίδια συμβολαιογράφο που έκανε όλα τα συμβόλαια για τους αμπελώνες του κ. Φελώνη), όπου εξουσιοδότησαν τους Προέδρους των Σωματείων να παραιτηθούν από τα δεδουλευμένα τους ύψους 16,8 ευρώ και να ανακαλέσουν τις μηνύσεις τους προς την εταιρεία για αποζημιώσεις. Στη συνέχεια το Ελληνικό Δημόσιο, διά του Χρήστου Πάχτα, παραιτήθηκε από βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 5 εκατ. ευρώ σε βάρος της TVX HELLAS.

Μετά από τα παραπάνω και αφού δεν υπήρχαν πλέον οικονομικές απαιτήσεις από την TVX HELLAS, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2003 στις 12:00 το μεσημέρι το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακάλεσε την απόφαση πτώχευσης και η TVX HELLAS “ξεπτώχευσε”!

Στις 17:00 της ίδιας μέρας στο γραφείο του Υφυπουργού Χρήστου Πάχτα, η ξεπτωχευμένη TVX HELLAS δια του κ. Φελώνη πούλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Ελληνικό Δημόσιο. Μια ώρα αργότερα, ο Χρήστος Πάχτας πούλησε στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που εκπροσωπείτο από τον κ. Δημήτρη Κούτρα τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που μολις του είχε πουλήσει ο κ. Φελώνης. Και αμέσως μετά η TVX HELLAS ξανακατέθεσε αίτηση πτώχευσης!

Η ξαναπτώχευση της TVX HELLAS καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 8/9/3005 (ΦΕΚ 9720/12.9.2005).

Στις 26.2.2010 η TVX HELLAS έχει ξαναξεπτωχεύσει και εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Χαράλαμπο Μπεκρή (ΦΕΚ 2058/22.3.2010). Και αν πιστεύει κάποιος ότι η TVX έχει βγάλει το πόδι της από την ιδιοκτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, πλανάται πλάνην οικτράν…

Από το 2008 ο σημερινός Πρόεδρος της TVX HELLAS και νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Μπάμπης Μπεκρής παζαρεύει και κλείνει αγορές κτημάτων στην βιομηχανική ζώνη της Μ. Παναγίας και στην έκταση μεταξύ Μ. Παναγίας και μεταλλείου Σκουριών στην περιοχή “Διαμαντάδικα” για λογαριασμό του κ. Φελώνη. Έτσι απλά λοιπόν οι κύριοι Φελώνης-Μπεκρής επέλεξαν να γίνουν αμπελουργοί στις απότομες πλαγιές του Κακάβου, μέσα στην άμεση περιοχή του Μεταλλείου “Σκουριές”.

xartis

Χάρτης με την άμεση περιοχή επέμβασης του έργου “Σκουριές” (κίτρινη γραμμή) από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Στην περιοχή “Κασάλπα”, μέσα στη βιομηχανική ζώνη Μ. Παναγίας, έχουν ήδη φυτευτεί αμπέλια. Όσα είναι δίπλα στο δρόμο είναι προσεγμένα. Όσο απομακρυνόμαστε προς τα πλάγια, οι αμπελώνες παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Τα “Διαμαντάδικα” είναι έρημα ρουμάνια, όπου το δάσος έχει αποψιλωθεί από τις δρυς.

ambelones

diamantadika3

Τα πράγματα έδεσαν με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2882/25.5.2012, όπου εμφανίζεται ο κ. Αθανάσιος Φελώνης ως το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αγκαλιά με τον κ. Πέτρο Στρατουδάκη και τον κ. Δημήτρη Κούτρα, Πρόεδρο της HELLAS GOLD. Επισημαίνουμε ότι Δήμαρχος της περιοχής στην οποία αγοράστηκαν τα “αμπέλια” είναι ο Χρήστος Πάχτας.

Αθανάσιος Φελώνης και Δημήτρης Κούτρας ως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και Μπάμπης Μπεκρής ως TVX HELLAS, συναντιούνται στα αμπέλια της “ευρύτερης περιοχής του μεταλείου “Σκουριές” με οικοδεσπότη τον Χρήστο Πάχτα.

Επειδή είναι ήδη περασμένα μεσάνυχτα, σας επιφυλάσσουμε νέες εκπλήξεις στις αμέσως επόμενες μέρες.