Η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί από τον EFSF, ποσό 1,2 δισ. ευρώ που ανήκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και αξιοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αντί για ομόλογα του EFSF που προορίζονταν για το σκοπό αυτό.

Το ποσό αυτό επιστράφηκε πρόσφατα στον EFSF με τη μορφή των ομολόγων που δεν είχαν αξιοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση με βάση την απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. More