Του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ*

Το κείμενό μου αυτό έχει μια «ιδιαιτερότητα»! Έχει κατά το κοινώς λεγόμενο «ρεπορταζιακό» χαρακτήρα! Ας μου επιτραπούν λοιπόν τα εξής:

Το ραντεβού κλείστηκε από κορυφαίο Καθηγητή (εν ενεργεία) της Δημόσιας Οικονομίας-Μακροοικονομίας, και κορυφαίο, επίσης, Δικαστικό Λειτουργό, ανωτάτου επιπέδου (συνταξιούχο και ήδη Eπίτιμο) του οποίου η σταδιοδρομία στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας (Ελεγκτικό Συνέδριο) ήταν υποδειγματική.

Ο συγκεκριμένος Δικαστικός Λειτουργός (φορέας και της αντίστοιχης επιστήμης του γαλλικού δημοσίου δικαίου), με τις εισηγήσεις και αποφάσεις του υποστηρίζω ότι λειτούργησε στη δογματική της απόλυτης ισορροπίας ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, στην ευθύνη του υπολόγου διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και στα δικαιώματά του. Κυρίως όμως απένειμε δικαιοσύνη, δηλαδή δικαστική προστασία και δεν παραγνώριζε περιπτώσεις αδικιών ή εξονομικών εκδοχών, τις οποίες και δεν αποδεχόταν. Υπερασπίσθηκε δε τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών (π.χ. συνταξιοδοτικά δικαιώματα). More