Τα γεννηθέντα παιδιά του 2011 παρουσιάζονται φέτος στην πρώτη δημοτικού. Είναι τα «πρωτάκια». Λιγότερα όμως από άλλες χρονιές. Ήδη σε Λάρισα και Κρήτη έγινε αισθητή η μείωση με αποτέλεσμα να συμπτυχτούν τμήματα. More