του Μανώλη Κλώντζα*

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια πάρα πολύ σύντομη προσπάθεια συμβολής για την κατανόηση των φυσικών, ιστορικών, κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η παρέμβαση από τις ελληνικές κρατικές δομές στον χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών με χρήση τσιμέντου. (Δεν θα γίνει αναφορά στο ιστορικό των αποφάσεων και στην ασυμφωνία λόγων και πράξεων γιατί αυτό έγινε με αρκετές δημοσιεύσεις και με άριστο τρόπο από τους Έλληνες συναδέλφους και ανθρώπους του Πολιτισμού. Δεν υπάρχει λόγος επανάληψης).

Αντίθετα εδώ θα προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε άλλες πλευρές . Για αντικειμενικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους, κυρίως χώρου θα γίνει μια προσπάθεια με πολύ συνοπτικό τρόπο να φτάσουμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. More