ΤΙΤΑΝ και κυβέρνηση βαφτίζουν το SRF-RDF «εναλλακτικό καύσιμο»

Του Ηλία Σμήλιου

▸Κερδοφορία των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

Μετά το Βόλο, και στη Θεσσαλονίκη προχωράει ο σχεδιασμός για καύση απορριμμάτων με ευθύνες κυβέρνησης, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την ανοχή των δήμων. Στο όνομα της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, προωθούν σχέδιο υποβάθμισης των φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.ά., εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της «βιομηχανίας των απορριμμάτων». More