Γεγονός το Συμβούλιο «κόφτης» στις δαπάνες του Δημοσίου με απόφαση Τσακαλώτου

Ο νέος φορέας θα εποπτεύει τα πάντα στον δημοσιονομικό τομέα, κατ’ απαίτηση της τρόικας, θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, θα ελέγχει τις δαπάνες των υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου και θα επιβάλλει περικοπές σε περίπτωση υπερβάσεων, λειτουργώντας σαν αφανής «κυβέρνηση» πάνω από την κυβέρνηση. Φυσικά, η διοίκησή του θα παίζει τον ρόλο αυτό με απολαβές διόλου ευκαταφρόνητες. Όπως προκύπτει από τον ιδρυτικό νόμο του, ο πρόεδρος θα λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές ίσες με εκείνες του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, δηλαδή 4.750 ευρώ μεικτά (χωρίς να συνυπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές, που ανέρχονται στα 1.304,35 ευρώ). Τα τέσσερα μέλη θα εισπράττουν το 70% του ποσού αυτού, δηλαδή 3.325 ευρώ έκαστο. Όπως προβλέπει η απόφαση του κ. Τσακαλώτου, οι πέντε οικονομολόγοι που θα αποτελέσουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου οργάνου είναι: More