Της Σοφίας Λαμπίκη*

Θα υπήρχε ποτέ άνθρωπος που θα σκεφτόταν στη Γερμανία να τσιμεντώσει με γιγάντια ξενοδοχεία τον Μέλανα Δρυμό;

Θα υπήρχε ποτέ άνθρωπος που θα σκεφτόταν στις ΗΠΑ να τσιμεντώσει με γιγάντια ξενοδοχεία το Γκραν Κάνυον;

Καμία περίπτωση και πιθανότητα.

Ε, στην Ελλάδα, οι κυβερνώντες αποφάσισαν την καταστροφή τού, μοναδικής παγκόσμιας ομορφιάς, αιγιαλού. More