της Δήμητρας Μυρίλλα

Τι είναι, άραγε, οι νόμοι και ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που τους διαφοροποιεί από άλλους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς; Είναι ο αδιάρρηκτος δεσμός τους με το κράτος και στην προκειμένη περίπτωση ο αδιάρρηκτος δεσμός τους με το αστικό κράτος ως μηχανισμός διατήρησης και αναπαραγωγής του κυρίαρχου συστήματος και της κυρίαρχης τάξης. Σε αυτό το εποικοδόμημα Δικαίου, δηλαδή το σύνολο  των υποχρεωτικών κανόνων συμπεριφοράς που θεσπίζει ή επικυρώνει ένα κράτος και που η τήρησή τους εξασφαλίζεται με μέτρα εξαναγκασμού, υπάρχει άραγε «δίκιο»; Μπορεί και να  υπάρχει διότι την ίδια στιγμή οι νόμοι, ακόμα και αυτού του αστικού κράτους με τον συγκεκριμένο προορισμό που έχουν,  αποτελούν και αντανάκλαση συσχετισμού δυνάμεων, κοινωνικών συγκρούσεων, μπορεί – κάποιοι νόμοι – να είναι αποτέλεσμα μεγάλων, πολύχρονων, συχνότατα αιματηρών κοινωνικών αγώνων.

Επομένως όταν ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επιμένει στην τήρηση του Αρχαιολογικού Νόμου, ως προς τις αρχαιότητες που υπάρχουν στην ήδη ξεπουλημένη έκταση του Ελληνικού, επιμένει για την διατήρηση αυτού του «δίκιου» που είναι το αποτύπωμα μια υπερεκαντοταετούς προσπάθειας των αρχαιολόγων να διασώσουν και να περισώσουν τα σπαράγματα της ιστορικής μνήμης, τα οποία βάλλονταν από επενδυτικά, οικοδομικά και άλλα σχέδια από γεννήσεως του ελληνικού κράτους. More