Του Γιώργου Σταματόπουλου Πολιτικό κενό υπάρχει, η δυσπιστία των πολλών προς τους πολιτικούς ηγέτες είναι διάχυτη, ο κοινωνικός ιστός λόγω των τεράστιων οικονομικών ανισσορροπιών έχει διαρραγεί, η αγωνία για νέες μορφές επικοινωνίας αρχίζει και θεμελιώνεται, αχνοφαίνεται επίσης η τάση για επιβολή νέων δομών εξουσίας.Όλα αυτά προϋποθέτουν λαϊκή εξέγερση, λείπει, όμως, κάτι σημαντικό για να γίνει εκρηκτικό το μείγμα· και αυτό το κάτι είναι ο ενθουσιασμός για τη συμμετοχή στην έκρηξη, μάλλον ο ενθουσιασμός της συμμετοχής. More