Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ελέγχου για Μεταδοτικές Ασθένειες (ECDC) μια φαρμακευτική του Βελγίου απελευθέρωσε στο περιβάλλον 45 λίτρα συμπυκνωμένου ζωντανού ιού πολιομυελίτιδας στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014. More