Του Πάνου Παναγιώτου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέχει ελληνικά ομόλογα ύψους 27,1 δις ευρώ με επιτόκιο 4,50%. Τα ομόλογα αυτά λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες και για παράδειγμα το  2015 λήγουν ομόλογα ύψους 6,7 δις ευρώ ενώ μέχρι το 2020 λήγουν ομόλογα ύψους 16,6 δις ευρώ.

Επομένως, για τα συγκεκριμένα ομόλογα η Ελλάδα πρέπει να πληρώνει:

  1. Ετήσιο τόκο 4,5%
  2. Την ονομαστική τους αξία, όταν λήξουν

Υπάρχουν λεφτά για πληρωμή τόκων αλλά όχι για το κεφάλαιο More