Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κόμματα και επιχειρήσεις στον αφρό με θαλασσοδάνεια

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ δικαστών και πολιτικών, με τους τελευταίους να προστατεύουν τους τραπεζίτες, οι οποίοι κατηγορούν με τη σειρά τους τούς δικαστές. Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι οι δικαστές υποκαθιστούν τις επιτροπές των πιστοδοτήσεων των τραπεζών, κάτι που όπως λένε δεν συνάδει ούτε με το γνωστικό τους αντικείμενο ούτε με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Συνεπώς, δεν μπορούν να κατηγορούν τα μέλη των επιτροπών γιατί έδωσαν δάνεια, τα οποία κατέστησαν επισφαλή, λόγω οικονομικής συγκυρίας. More