Του Νικόλα Λεοντόπουλου

Για πρώτη φορά, επίσημος δημόσιος φορέας συσχετίζει τη ρύπανση στον Ασωπό με συγκεκριμένο ρυπαντή: βιομηχανία του Ομίλου Στασινόπουλου, περιμετρικώς της οποίας βρέθηκαν τιμές σε βαρέα μέταλλα ανώτερες των επιτρεπομένων, και ξεκαθαρίζει πως η ρύπανση είναι ανθρωπογενής. To ThePressProject δημοσιεύει ολόκληρη την έκθεση του ΙΓΜΕ

Η μετακόμιση του ομίλου Στασινόπουλου στο Βέλγιο αποτελεί χωρίς άλλο σοβαρό πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Τι σημαίνει όμως για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία; Απολύτως, τίποτα. Η έδρα φεύγει, οι ρυπαίνουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μένουν… More