Του Αντώνη Ανδρουλιδάκη

Δεν μπορείς να ενηλικιωθείς, εκτός αν πραγματικά το θέλεις…

Μπορούμε ίσως να ορίσουμε, αφετηριακά, τον Νεανισμό, σαν την κατάσταση εκείνη όπου συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που τυπικά συνδέονται με τα νεανικά στάδια ανάπτυξης, μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή. Ένα κοινό παράδειγμα είναι η μεξικανική σαλαμάνδρα. Ακόμη και σε πλήρη ωριμότητα συνεχίζει να μοιάζει με «γυρίνο», που είναι περισσότερο προσαρμοσμένος στο περιβάλλον απ’ ότι το σώμα της ενήλικης σαλαμάνδρας. Βέβαια, μερικές φορές, με την ανωριμότητα της αυτή, η σαλαμάνδρα, εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Μπορούμε ίσως να ορίσουμε, αφετηριακά, τον Νεανισμό, σαν την κατάσταση εκείνη όπου συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που τυπικά συνδέονται με τα νεανικά στάδια ανάπτυξης, μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή. Ένα κοινό παράδειγμα είναι η μεξικανική σαλαμάνδρα. Ακόμη και σε πλήρη ωριμότητα συνεχίζει να μοιάζει με «γυρίνο», που είναι περισσότερο προσαρμοσμένος στο περιβάλλον απ’ ότι το σώμα της ενήλικης σαλαμάνδρας. Βέβαια, μερικές φορές, με την ανωριμότητα της αυτή, η σαλαμάνδρα, εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. More