Home

Austerityland / Στη χώρα της λιτότητας

Leave a comment

NO-PASARÁN-poster-8x6

Του Leigh Phillips *

Μετάφραση για την ΕΛ.Λ.Α.Σ : N.K.

Aναδημοσίευουμε ένα εξόχως προφητικό κείμενο 5 ετών με αφορμή τη νέα συνταγματική “δημοκρατική” εκτροπή της Ιταλίας . Εδώ βρίσκονται οι αλήθειες που δεν βολεύουν κανέναν και αφορούν την “δημοκρατικά θεσπισμένη” Ευρωχούντα που όποτε δε βολεύεται από τη βούληση των λαών δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταλύει τα πάντα.

JP Morgan προς την περιφέρεια της ευρωζώνης: «Ξεφορτωθείτε τα ριζοσπαστικά, αντι-φασιστικά συντάγματα σας”

Μερικές φορές θαυμάζω πόσο αντισηπτική και μειλίχια ακόμη, μπορεί να είναι η γλώσσα των πιο άθλιων και αχρείων έγγραφων.

Την περασμένη εβδομάδα, η ευρωπαϊκή οικονομική ερευνητική ομάδα μαζί με την JP Morgan, το παγκόσμιο οικονομικό γίγαντα, έθεσε ένα 16σέλιδο έγγραφο σχετικά με την κατάσταση των ρυθμίσεων της ζώνης του ευρώ. Αυτό συνεπαγόταν μια σύνοψη από ό, τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα και τι δουλειά υπάρχει ακόμη για να γίνει στα θέματα της εθνικής κυριαρχίας, των νοικοκυριών και την απομόχλευση του τραπεζικού τομέα,  διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (μείωση του κόστους εργασίας, καθιστώντας ευκολότερες τις απολύσεις εργαζομένων,  ιδιωτικοποιήσεις, “απορρύθμιση”, απελευθέρωση «προστατευόμενων» βιομηχανιών, κλπ.) και εθνικές πολιτικές μεταρρυθμίσεων. More

«Διαπραγμάτευση» υπό διπλή κηδεμονία

Leave a comment

«Διαπραγμάτευση» υπό διπλή κηδεμονία | Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Από την Ελληνογερμανική Συνεργασία του 2010, στην Ελληνογαλλική Διακήρυξη του 2015 – Ο Ολάντ «υιοθετεί» την κυβέρνηση, απαιτεί μεταρρυθμίσεις και υπόσχεται «πολιτικές λύσεις» στα ανοικτά μέτωπα με το κουαρτέτο

Ποιο ήταν το νόημα της διήμερης ελληνογαλλικής φιέστας, που θύμισε τις φαραωνικές συναντήσεις του Καραμανλή-Ντ Εστέν τη δεκαετία του ’70, σε μια Αθήνα χτυπημένη από τη βροχή και ακινητοποιημένη από τα μέτρα ασφαλείας; Όλα έγιναν για να ακούσουμε, σε τρεις σχεδόν ταυτόσημες εκδοχές, την κοινοτοπία ότι, «αφού τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, μετά θα γίνει συζήτηση για το χρέος»; Και τι διαφορετικό λένε ο Γιούνκερ, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ο Ντάισελμπλουμ ή ο Ντομπρόφσκις εδώ και τρεις μήνες από τη Συμφωνία;

Θαρρεί κανείς πως η διήμερη επίσκεψη Ολάντ προσφέρθηκε ως αντιπερισπασμός στα ουσιώδη και «γκρίζα» που εξελίσσονταν ταυτόχρονα στο Χίλτον, στις συναντήσεις των κυβερνητικών κλιμακίων με τους επικεφαλής της «τερατόικας», του κουαρτέτου των θεσμών. More

Μεταρρύθμιση, αξιοποίηση, ιδιωτικοποίηση: Οι λέξεις, οι έννοιες και η ταξική άβυσσος που χωρίζει τις ερμηνείες

Leave a comment

idiotikopoiiseis

Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Οι ιδιωτικοποιήσεις ως στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού ήδη από τη δεκαετία του ’80 δεν ήταν παρά η αναζήτηση διεξόδου από την κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου.

Η λέξη με­ταρ­ρύθ­μι­ση κυ­ριαρ­χεί στην ει­δη­σε­ο­γρα­φία και στον δη­μό­σιο πο­λι­τι­κό λόγο των τε­λευ­ταί­ων ετών. «Με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» ονο­μά­στη­κε το σύ­νο­λο των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών που έχουν δια­λύ­σει βα­σι­κές υπο­δο­μές του κρά­τους, έχουν κα­ταρ­γή­σει στοι­χειώ­δη κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα κι έχουν απα­ξιώ­σει το σύ­νο­λο των αξιών και των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων, δη­μό­σιων και ιδιω­τι­κών, κι­νη­τών και ακι­νή­των, υλι­κών και άυλων. Δη­λα­δή, το σύ­νο­λο των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων αντι­με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Με­ταρ­ρυθ­μί­σεις ονο­μά­ζει και η κυ­βέρ­νη­ση όλα τα μέτρα, εντός και εκτός προ­ε­κλο­γι­κού της προ­γράμ­μα­τος, που υπο­βάλ­λει στους δα­νει­στές ως προ­α­παι­τού­με­να για μια συμ­φω­νία άρσης του χρη­μα­το­δο­τι­κού απο­κλει­σμού.

Εδώ υπάρ­χει πρό­βλη­μα κώ­δι­κα επι­κοι­νω­νί­ας, γλώσ­σας, εν­νοιών που χρη­σι­μο­ποιούν δυ­νά­μεις που, κατά τεκ­μή­ριο, τις χω­ρί­ζει τα­ξι­κή άβυσ­σος. More

Μεταρρυθμίσεις και βαρβαρότητα

Leave a comment

Του Γιώργου Κ. Καββαδία*

Με φόντο το success story της «ανάπτυξης» και το τέλος των «νέων μέτρων» που ποτέ δεν έρχεται ακολουθείται μια πολιτική διαρκών «μεταρρυθμίσεων», όπως σχεδιάζονται από ΕΕ και ΔΝΤ και υλοποιείται δουλικά από την κυβέρνηση. Μόνο που τώρα οι «μεταρρυθμίσεις» δεν ακούγονται τόσο εύηχα. Στην ουσία πρόκειται για ανατροπές κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων που θεωρούνται επαχθές κόστος και εμπόδια της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Βασικός πυρήνας των μεταρρυθμίσεων είναι η βίαιη αναδιανομή του πλούτου. Οι φτωχοί φτωχότεροι, γιατί σε συνθήκες κρίσης αυτοί θυσιάζονται για να φυσήξει ούριος άνεμος προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά με βάση τον νόμο του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου πλουτισμού των λίγων. Παράλληλα η κυρίαρχη πολιτική οδηγεί στην διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει χαρακτηριστικά ότι Ελλάδα και Κύπρος εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση εισοδημάτων μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ More

Μεταρρυθμιστές τής οκάς

Leave a comment

sxoleio

(Α) Επιμήκυνση του σχολικού έτους με βάση διεθνή πρότυπα μελετά το υπουργείο Παιδείας, μέσω της κατάργησης αργιών. Στα σχέδιά του είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς νωρίτερα από τις 11 Σεπτέμβρη, αλλά και η παράταση των μαθημάτων μέσα στο Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μελετάει με ιδιαίτερη προσοχή την πρόταση να ανοίγουν τα σχολεία 6 ή 8 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά ένα δεκαήμερο αργότερα απ’ ό,τι κάθε χρόνο. Επιπλέον, προς κατάργηση οδεύει η αργία του Αγ. Ιωάννη στις 7 Ιανουαρίου, ενώ μειωμένες θα είναι και οι διακοπές του Πάσχα. Οι μαθητές θα επιστρέφουν στις σχολικές τάξεις την Τετάρτη του Πάσχα και όχι τη Δευτέρα του Θωμά, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Κύκλοι του υπουργείου επισημαίνουν ότι ειδικότερα για τις διακοπές του Πάσχα, η συγκεκριμένη αλλαγή θα ευνοήσει και τους ίδιους τους γονείς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και δεν έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους. Σε συνέντευξή του ο υπουργός Κώστας Αρβανιτόπουλος είχε επισημάνει ότι η επιμήκυνση του σχολικού έτους εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο της αναπροσαρμογής των παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες περιλαμβάνουν, επίσης, αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων με συνεπακόλουθη μείωση της διδακτέας ύλης. More