Home

Μελέτη: «Επαναδημοτικοποίηση: Επιστρέφοντας το νερό σε δημόσια χέρια»

3 Comments

Η έρευνα του Παρατηρητηρίου της Ευ­ρώπης των Πολυεθνικών (Corporate Europe Observatory – CEO), του Transnational Institute (TNI) και του Municipal Services Project , παρουσιάζει με συστηματική ανάλυση την τάση που ισχύει παγκοσμίως για την επιστροφή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευ­σης στο Δημόσιο

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες της ιδιωτικοποίησης του νερού. Η άνιση πρόσβαση, η αθέτηση υποσχέσεων, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και τα σκανδαλώδη περιθώρια κέρδους, ωθούν τους δήμους και τους πολίτες να ξαναπάρουν τον έλεγχο αυτής της βασικής υπηρεσίας. Αυτό το νέο βιβλίο εξετάζει αυτήν την αναπτυσσόμενη τάση, κατά την οποία οι πόλεις παντού σε όλο τον κόσμο παίρνουν πίσω τον έλεγχο των συλλογικών συστημάτων του πόσιμου νερού. Αναλύεται η μετάβαση από την ιδιωτική στη δημόσια διαχείριση του πόσιμου νερού, εξετάζοντας τα παραδείγματα σε Παρίσι, Hamilton, Buenos Aires, Dar es Salaam και Μαλαισία. Στην πορεία προς τη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης του νερού απεικονίζονται τα οφέλη και οι προκλήσεις της δημόσιας ιδιοκτησίας, αλλά το βιβλίο αναδεικνύει επίσης τον ασφυκτικό κλοιό των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του ελέγχου των εταιρειών, που επιχειρούν να βάλουν το νερό στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τις «εναλλακτικές για την ιδιωτικοποίηση» και αντλεί διδάγματα από αυτές τις εμπειρίες για τη μελλοντική δράση υπέρ της δημόσιας διαχείρισης. More

Η μελέτη McKinsey και η απουσία διαθέσιμης εξειδίκευσης από την αγορά εργασίας

Leave a comment

youth-unemp-picΣτις αρχές Ιανουαρίου του 2014 Η εταιρεία μελετών McKinsey & Company δημοσίευσε μελέτη με τίτλο Education to employment: Getting Europe’s youth into work full report. Η μελέτη, έκτασης 118 σελίδων, έλαβε περιορισμένη δημοσιότητα στη χώρα μας με άρθρα σαν αυτό ή αυτό.

Η έρευνα διεξήχθη σε 8 χώρες. Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ερωτήθηκαν 8.600 εργοδότες, εκπαιδευτικοί και νέοι. Σημειώνεται στην έρευνα ότι η αύξηση της ανεργίας δεν είναι πάντα αποτέλεσμα της μείωσης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, αλλά αντίθετα το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού αναζητά εργασία. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις δυτικές χώρες είναι σταθερές διαχρονικά. Η αύξηση όμως του ορίου συνταξιοδότησης και η δυναμική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν αυξήσει κατακόρυφα το εργατικό δυναμικό και κατά συνέπεια την ανεργία. More

Μαγειρέματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Leave a comment

elst

Του Θανάση Ηλιοδρομίτη

Μια προσφορά στο βωμό της κατεψυγμένης ανάπτυξης

Η ΕΛΣΤΑΤ καθυστερεί για μήνες την έκδοση στοιχείων που αποτυπώνουν τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πολύμηνο το μαγείρεμα, δείχνει ότι η πολύφερνη στατιστική υπηρεσία δυσκολεύεται όχι να ωραιοποιήσει, αλλά ούτε καν να στρογγυλέψει κάπως τα στοιχεία μιας καταστροφικής πορείας που άρχισε το 2008 με την ύφεση, επιταχύνθηκε το 2010 με τα μνημόνια και συνεχίζεται σε νέους δρόμους πλέον, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση, στους δρόμους κάποιας ‘’ανάπτυξης’’ για λίγους μα πολύ λίγους, για τους εργολάβους και τους ‘’ξένους επενδυτές’’, που για το λαό φέρνει μόνο νέα αιμορραγία, νέες μειώσεις εισοδημάτων, βαρύτερους φόρους, ακατέβατη ανεργία, πανάκριβη υγεία, κατασχέσεις περιουσίας… More

Με επικίνδυνα απόβλητα γεμίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ τις στοές του μεταλλείου κάτω από τη Στρατονίκη

Leave a comment

Image

Καταρρίπτονται οι απόψεις της 1492/2013 απόφασης του ΣτΕ σχετικά με την ασφάλεια της λιθογόμωσης

Ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό άρθρο με θέμα “Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα ορυκτά ως υλικό λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών”, του μηχανικού μεταλλείων κ. Γ. Ψυχογιόπουλου (μέλους της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων (γενικών και ειδικών) της απόφασης έγκρισης τεχνικής μελέτης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών), δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο http://www.iekemtee.gr. More

Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας

1 Comment

hqdefaul1tΤων ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΩΚΛΗ

Ο Σραφφαϊανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας

Ευρήματα από τον Πίνακα Προσφοράς-Χρήσεων του έτους 2010

<Η παρούσα μελέτη έγινε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης.

1. Εισαγωγή

Η έννοια του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή, για μία κλειστή οικονομία απλής παραγωγής (single production), χωρίς πάγιο κεφάλαιο και με ομοιογενή εργασία, συγκροτήθηκε θεωρητικά και αναλυτικά από τον Kurz (1985). Αυτός ο πολλαπλασιαστής περιέχει ως ειδικές περιπτώσεις του τον κεϋνσιανό πολλαπλασιαστή(ές) της συνήθους μακροοικονομικής θεωρίας, τις μαρξιανές παραλλαγές του τελευταίου, και, τέλος, τους πολλαπλασιαστές της παραδοσιακής ανάλυσης εισροών-εκροών.[1] More

Το «υδροκέφαλο» δημόσιο και οι πλεονάζοντες εντός του

Leave a comment

oi-dimosioi-ipalliloi-amortiser-stin-mixani-tou-xreous_414x290Του Χρήστου Λάσκου

Με αφορμή την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ έχουμε και πάλι σε πρώτο πλάνο την «ανάλυση» περί του υπερμεγέθους ελληνικού δημοσίου. Κάθε βράδυ στις 8 Τρέμη, Τσίμας και λοιποί δίνουν, με αυτήν την ανάλυση ως οδηγό, μάχες για την προστασία του απροστάτευτου ιδιώτη –με όλες τις σημασίες- φοιτητή και της βαρυγκομούσας οικογενείας του.

Με μια οργουελική κίνηση, μπροστά στην οποία θα υποκλινόταν σεμνά ακόμη και ο ναζιστικός Volkische Beobachter, ισχυρίζονται, με ύφος ανθρώπου που έχει μαζί του όλο το δίκιο του κόσμου, πως αυτό που απειλεί τις σπουδές (;) των φοιτητών δεν είναι η πολιτική των Σαμαράδων και των Βενιζέλων, αλλά οι διοικητικοί και οι πρυτάνεις. More

Καμιά ελπίδα για την Κοινωνική Ευρώπη

Leave a comment

OSPHOTOS/Alexandros Katsis

Της Χριστίνας Βασιλάκη
Ανταποκρίτριας του TPP στις Βρυξέλλες

Με την εφαρμογή της Οικονομικής Διακυβέρνησης αναδείχθηκαν οι Βρυξέλλες σε υπερεθνικό επόπτη των οικονομικών των κρατών μελών με εξουσίες «τιμωρού» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Κάπως έτσι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έγινε και Δημοσιονομική Ένωση. Τελευταία, και με μια διάθεση να διασκεδαστούν οι φωνές που μιλάνε για αποτυχία της ΕΕ στην διαχείριση της κρίσης, έπεσε η ιδέα να γίνει και Κοινωνική η Ένωση. Να ληφθούν δηλαδή μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Μόνο που αυτή τη φορά είναι λίγο πιο «δημοκρατικά» τα πράγματα… Η Ευρωπαϊκή ηγεσία περιορίζεται σε προτάσεις, σ’ένα πλαίσιο «να-μην-απειληθεί-σε-καμία-περίπτωση-η-εθνική-κυριαρχία». More

Οι βιολογικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

1 Comment

 

Περισσότερο άγχος και ψυχολογικά προβλήματα βιώνουν εξαιτίας της κρίσης οι νεαροί Έλληνες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στη Σουηδία, ωστόσο, σύμφωνα με τις μετρήσεις μιας νέας ελληνο-σουηδικής επιστημονικής έρευνας, είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης.

Η δειγματοληπτική συγκριτική μελέτη, διεξήχθη μεταξύ περίπου 240 φοιτητών των πανεπιστημίων της Αθήνας και του Λίνκεπινγκ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “PLoS ONE”. More

Η Υποεκτίμηση του Ελληνικού ΑΕΠ

1 Comment

Της Ζωής Γεωργαντά

Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Παραγωγικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τέως Μέλος ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή : http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Underestimation-of-Greeces-GDP.pdf

Aναδημοσίευση : Justice For Greece

16 Σεπτεμβρίου 2012

Το μέγεθος του ΑΕΠ επηρεάζει αποφασιστικά το ποσοστό του χρέους και του ελλείμματος. Επίσης, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών. Συνεπώς, η αντικειμενική του μέτρηση είναι πολύ σημαντική.

Το σημερινό μέγεθος του ΑΕΠ εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δημοσιεύεται. Συντηρητική εκτίμησή μου είναι ότι το ΑΕΠ του κρίσιμου έτους 2009 ήταν μεγαλύτερο κατά 30% περίπου, δηλαδή ήταν τουλάχιστον 300 δισεκ. ευρώ αντί για τα 231 δισεκ. ευρώ που το υπολόγισε η ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ. More

25 αμείλικτα ερωτήματα για την Εσωτερική Υποτίμηση

2 Comments

Του Περικλή Γκόγκα*

Πολλαπλά κύματα μειώσεων μισθών, παροχών και συντάξεων στην Ελλάδα με το επιχείρημα των σχεδιαστών του προγράμματος “βοήθειας” -στην πραγματικότητα δανεισμού και όχι βοήθειας-ότι η Ελλάδα καθώς ανήκει σε μια νομισματική ένωση χρειάζεται μια εσωτερική υποτίμηση ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της και το ισοζύγιο πληρωμών της μέσω του μειωμένου κόστους παραγωγής.

Ας δεχτούμε ότι το παραπάνω έχει κάποια λογική.  Όμως ποιος “υπεύθυνος” των κυβερνήσεων που περάσανε έως και την σημερινή μετά τα μνημόνια μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στα παρακάτω;

1. Γιατί έχουμε τόσο τεράστια εμμονή στην μείωση των μισθών – και μόνο; More

Ο μύθος του Ελληνικού χρέους

17 Comments

Των Δημήτρη Χαλυβόπουλου, Σταύρου Χατζόπουλου

Αναδημοσίευση : antapocrisis.gr

Αναδημοσιεουμε σήμερα μια εξαιρετική επιστημονική μελέτη περί του Χρέους. Προτείνουμε να το εκτυπώσετε και να το μελετήσετε

Πρόλογος

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα αναλυθούν διάφορα μυθεύματα που αφορούν το ελληνικό χρέος και οι λαθεμένες πρακτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Στόχος του άρθρου είναι να γίνει αντιληπτή η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα που εκφράζεται από τα ΜΜΕ και αρκετούς οικονομολόγους που έχουν καταφέρει να «εμφυτεύσουν» στη συνείδηση των περισσοτέρων ελλήνων ότι ζουν σε μια χώρα με ανυπέρβλητα προβλήματα και ελάχιστα περιθώρια για ευημερία. More

Τα έσοδα της βιομηχανίας φαρμάκων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

1 Comment

Μας εστάλη μια πολύ καλή και συνοπτική έρευνα η οποία αποτελεί προσπάθεια από το blog greekstat.blogspot.gr και δείχνει με σαφήνεια αλλά και με στοιχεία το πως διογκώθηκε το νοσοκομειακό χρέος της χώρας μας αλλά και αν τελικά αυτά τα χρήματα απέδωσαν καρπούς,διαβάστε πιο αναλυτικά:

Στην τελευταία έκδοση του “Health at a Glance”, 23 Νοεμβ. 2011, δημοσιεύονται τα πιο πρόσφατα συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα, και τάσεις, αναφορικά σε διάφορες πτυχές των συστημάτων υγείας των κρατών μελών του ΟΟΣΑ(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Ακολουθεί η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στις δαπάνες των κρατών για αγορά φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και ορισμένων ακόμα μεγεθών που σχετίζονται με αυτές, ώστε να διαφανεί αν και κατά πόσο μπορούν να δικαιολογηθούν τα υπέρογκα κέρδη της βιομηχανίας φαρμάκων εις βάρος των ελληνικών αποθεματικών ταμείων.   More

AIΓΑΙΟ: Eνας απέραντος πετρελαιοφόρος ορίζοντας

Leave a comment

AIΓΑΙΟ: Eνας απέραντος πετρελαιοφόρος ορίζοντας – Οι πρωταγωνιστές, τα ιστορικά γεγονότα και οι περιοχές των κοιτασμάτων. Δημοσιεύτηκε στις 11/2/2002 στους Aegean Times.

Πως και Γιατί φτάσαμε στις Γκρίζες Ζώνες και τους αεροδιαδρόμους – Από την Θάσο εως την Κύπρο

Μια απίστευτη ιστορία φέρνουν σήμερα στο φως της δημοσιότητας οι Aegean Times (AT) μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν 4 συνεργάτες του Portal. Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν συνεργαστεί και πριν ένα χρόνο στην σύνταξη της μελέτης των AT που αφορούσε στα Ελληνοτουρκικά. Είναι πραγματικά απίθανο το πώς εκτυλίσσονται ιστορικά τα πρόσφατα γεγονότα που απαντούν σε ένα καίριο ερώτημα που επί δεκαετίες αποτελεί…«ταμπού» της Ελληνικής Πολιτικής αλλά και των δημοσιογράφων. More