Είπαμε ότι, μετά τη σαφή οδηγία του Σα­μαρά, το οικονομικό επιτελείο θα «σκι­στεί» για να προχωρήσουν οι αποκρατι­κοποιήσεις. Αλλά αυτοί εδώ στην κυριο­λεξία δεν πιάνονται.

Θέλοντας μάλλον να πιάσουν στον… ύπνο συν­δικαλιστές, εργαζόμενους και κοινωνία άνοιξαν στα γρήγορα τις υποθέσεις του ΟΠΑΠ και της ΔΕΠΑ (που προχωρούσε, αλλά τώρα μπαίνει σε νέα διάσταση), ενώ με τις κινήσεις τους βάζουν στην πρίζα και τη ΔΕΗ, που προφανέστατα πλέον θα ακολουθήσει. Κι από κοντά τα Κρατικά Λαχεία μαζί με τα ακίνητα του Δημοσίου. More