Οι λόγοι ύπαρξης ενός κράτους, εκτός από τις ιστορικές του καταβολές, εσωκλείονται στην παροχή και κάλυψη κάποιων βασικών αναγκών των πολιτών του. Αυτή είναι και η βασική διαφορά που έχει το κράτος με μία εταιρεία. Την εταιρεία, μαζεύτηκαν και την έστησαν μερικοί επενδυτές που θεώρησαν πως η αγορά τους προσέφερε ένα κενό που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν και να καλύψουν. Το κράτος δεν συστήθηκε από κανέναν επενδυτή.

Το αν η ΔΕΗ ή η ΕΥΔΑΠ θα είναι κερδοφόρες, είναι κάτι που είναι επιθυμητό για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, που συστήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων σε νερό και ενέργεια.

Το αν η διοίκηση που διαχειρίζεται τις εταιρείες κάνει κακή διαχείριση και τις ρίχνει έξω, είναι κάτι που πρέπει να ελέγχεται συνεχώς, και οι κινήσεις που γίνονται πρέπει να έχουν κατεύθυνση την διόρθωση της κατάστασης. More