Έκοψαν καπίστρι! - Το (αστυνομικό) κράτος αποχαλινώνεται - Media

του Δημήτρη Μηλάκα

Τίνος είναι το κράτος; Έχουν δοθεί – κατά καιρούς – π πολλές και διάφορες απαντήσεις δίχως ωστόσο να καταφέρουν να ολοκληρώσουν και να τερματίσουν τελεσίδικα την εν λόγω συζήτηση, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασμένη να συνεχίζεται αιώνια (γιατί η ιστορία δεν έχει τελειώσει) και παράλληλα με την πάλη των κοινωνικών (τάξεων) δυνάμεων.

Ξεφεύγοντας λίγο από τις θεωρητικές προσεγγίσεις η απάντηση στο ερώτημα «τίνος είναι το κράτος» θα μπορούσε να γίνει απλούστερη αν ήταν ξεκάθαρη η απάντηση στο ερώτημα «ποιοι είναι το κράτος;». Στο απλό αυτό ερώτημα υπάρχει μια προφανής, απλή επίσης, απάντηση: το κράτος δεν μπορεί παρά να είναι όλοι αυτοί που το συν-αποτελούν, που δραστηριοποιούνται εντός του, που αγωνίζονται, ψηφίζουν κ.λπ., διαμορφώνοντας την πορεία και τις επιλογές του. More