Ληστεία του εδάφους: Κοινότητες και τάξεις πριν τον καπιταλισμό, Μέρος 1

Πηγή: Guernicaeu

Το Robbing the Soil είναι μια νέα σειρά άρθρων για την καπιταλιστική γεωργία, μέρος του συνεχιζόμενου έργου του Ian Angus για τα μεταβολικά ρήγματα. Πηγή: Climate and Capitalism

«Κάθε πρόοδος στην καπιταλιστική γεωργία είναι μια πρόοδος στην τέχνη, όχι μόνο της ληστείας του εργάτη, αλλά και της ληστείας του εδάφους». (Καρλ Μαρξ)

Για να ζήσουν, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε, και πάνω από το 90% των τροφίμων μας προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το έδαφος. Όπως λέει ο φιλόσοφος Wendell Berry, «Το έδαφος είναι ο μεγάλος σύνδεσμος της ζωής…. Χωρίς την κατάλληλη φροντίδα για αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καμία κοινωνία, γιατί χωρίς την κατάλληλη φροντίδα για αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καμία ζωή».[1] More