Νίκη μου,συγνώμη κιόλας, δηλαδή, αλλά…

λίγο από το χρόνο σου χρειάζομαι (αν και εφόσον ευαρεστείσαι, που πολύ αμφιβάλλω).

[ξέρεις, σχετικά με την διαβόητη Υπουργική Απόφαση (σου) υπ’ αριθ. 131451/ΓΔ4 της 30/9/2020]

να με συμπαθάς και πάλι για την οχληρή μου άγνοια, αλλά με κατατρύχουν ορισμένα φλέγοντα ερωτήματα.

Αιτούμαι λοιπόν (υπηρεσιακώς, ως υπάλληλος του δημοσίου, μάλλον… γιατί παιδαγωγικώς, ως λειτουργός της εκπαίδευσης, ελπίδα από σένα δεν διατηρώ πλέον ουδεμία)… More