Σε καθεστώς τουλάχιστον αδιαφανές παραμένει εδώ και χρόνια ο τομέας της ανακύκλωσης. Ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση, ανήκουν κατά κύριο λόγο …στους ίδιους τους παραγωγούς ανακυκλώσιμων υλικών ή τους διαχειριστές ανακυκλώσιμων αποβλήτων, οι οποίοι διαχειρίζονται κρατικούς πόρους, αποκρύπτοντας όμως τα ποσά που εισπράττουν

Κέντρα διαλογής ελέγχονται για τον τρόπο λειτουργίας τους, με τις περιβαλλοντικές μελέτες όμως να καθυστερούν χαρακτηριστικά να εκδοθούν, την ώρα που το Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων παραμένει χωρίς νομική κατοχύρωση. Ο αρμόδιος Οργανισμός για το θέμα δε, εμφανίζεται απρόθυμος να δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ανακύκλωσης. More