Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) δημοσίευσε σήμερα την έκθεση σχετικά με την ad hoc (επί τούτω) επίσκεψή της στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου 2020, μαζί με την απάντηση των Ελληνικών αρχών.

Στην έκθεση, η CPT αναγνωρίζει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα και ότι απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να απαλλάξει το ελληνικό κράτος από τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθήκον της μέριμνας που οφείλεται σε όλους τους μετανάστες που κρατούν οι ελληνικές αρχές. More