Μια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποδεικνύει ότι ένας στους τρεις Ελληνες καταναλωτές άρχισε να αγοράζει ελληνικά προιόντα τον τελευταίο χρόνο, επειδή είναι ελληνικά και όχι εισαγόμενα.

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετέχουν στην έρευνα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να το κάνει για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, παρότι τα ελληνικά προιόντα είναι ακριβότερα από τα εισαγόμενα.

Η πανελλαδική έρευνα διαπανεπιστημιακής εμβέλειας για τα ελληνικά προιόντα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.317 ατόμων και στόχο είχε την ανίχνευση της αγοραστικής συμπεριφοράς και των αντιλήψεων των καταναλωτών για τα ελληνικά προιόντα. More