Home

Η ΕΛΒΟ μεταξύ λουκέτου και ξεπουλήματος

Leave a comment

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΒΟ

του Χρήστου Ξεφτέρη

Άλλη μια βιομηχανία της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για «μεταρρύθμιση»

Η ΕΛΒΟ στην διάρκεια των 45 ετών που δραστηριοποιείται έχει αποτελέσει τον βασικό προμηθευτή οχημάτων τού ελληνικού και του κυπριακού στρατού (αρμάτων μάχης, τζιπ, τεθωρακισμένων και φορτηγών), ενώ παράλληλα κατασκεύασε πλήθος πολιτικών οχημάτων (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα κ.α.) και ένα μεγάλο τμήμα αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ για την κάλυψη των αναγκών των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Μετά από εντολή της προηγούμενης μνημονιακής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθ. 191/2014 απόφαση, όρισε την εταιρεία Ernst & Young ως ειδικό εκκαθαριστή της ΕΛΒΟ, με υπεύθυνο για την εκκαθάριση τον κ. Μιχάλη Χουρδάκη.

Έτσι, λοιπόν, στις 13/10/2014, ο ειδικός εκκαθαριστής δημοσίευσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΛΒΟ. Η διαδικασία θα διαρκούσε 20 ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης, διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάμβαναν τον φάκελο, και μετά θα άρχιζε η κατάθεση των προσφορών. Η εταιρεία χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες: α) Το οικόπεδο, τα ακίνητα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που βρίσκεται στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. β) Τα αποθέματα ανταλλακτικών. γ) Δύο οικόπεδα στην περιοχή Καλοχωρίου. δ) 11 δεξιοτίμονα στρατιωτικά φορτηγά 4×4 cargo κατασκευής 2013 (από το πρόγραμμα της Κύπρου, που έχει εκπέσει). More

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων: Η ιδιωτικοποίηση θα φέρει το τέλος της!

Leave a comment

ELVO

του Λεωνίδα Βατικιώτη

Ο ορατός κίνδυνος πώλησης της ΕΛΒΟ σε ιδιώτη θα προκαλέσει κόστος εκατομμυρίων για τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δυναμιτίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας και θα θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας!

Δεν συμβαίνει τόσο συχνά μια παραγωγική μονάδα ακμαία και υγιή, με τόσο δυναμικό παρελθόν 40 ολόκληρων χρόνων κι αναμφισβήτητες δυνατότητες να οδηγείται συνειδητά στο χείλος του γκρεμού, ενώ μπορεί να σταθεί στα πόδια της, τώρα! Είναι η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), που εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία. με την κυβέρνηση να την οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, ξέροντας μάλιστα ότι ο ιδιώτης δεν ενδιαφέρεται για την παραγωγή!

Επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο της ΕΛΒΟ στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, μόλις δύο μέρες μετά τη συνάντηση του σωματείου των εργαζομένων με τους αρμόδιους υπουργούς στις 18 Σεπτεμβρίου. Η συζήτηση που είχαν με τον υπουργό Άμυνας Π. Καμμένο, τον αναπληρωτή υπουργό Δ. Βίτσα και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη έκανε τους εργαζομένους ακόμη πιο ανήσυχους για το μέλλον, δεδομένου ότι στο διάλογο που αναπτύχθηκε εκφράστηκε για πολλοστή φορά η εμμονική και αδικαιολόγητη επιλογή της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΛΒΟ. More

Στο σφυρί και η ΕΛΒΟ

Leave a comment

Tου Χρήστου Ξεφτέρη*

Η κυβέρνηση Τσίπρα στο δρόμο της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ

Η επιχείρηση «ξεπούλημα της ΕΛΒΟ» δεν είναι καινούρια ιστορία καθώς η ιδιωτικοποίηση της βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 3,5 χρόνια. Ο εκκαθαριστής ανέλαβε τη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Οκτώβρη του 2014 και χώρισε την εταιρεία σε 4 κομμάτια (οικόπεδα, ανταλλακτικά, εγκαταστάσεις, φορτηγά από παραγγελία για την Κύπρο).

Σκανδαλώδης μεθόδευση

Μετά τις εκλογές του 2015 πάγωσε η διαδικασία του πλειστηριασμού, με την νέα κυβέρνηση αρχικά να υιοθετεί μέρος των θέσεων των εργαζομένων για ανάκληση του εκκαθαριστή και παραμονή του εργοστασίου υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Δημοσίου. Την εκκαθάριση είχε αναλάβει η Ernst & Young, γνωστός νεκροθάφτης, που έχει πάρει πολλές τέτοιες δουλειές. More

Αδιέξοδο για ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ

Leave a comment

4-2-thumb-mediumΕμμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί προς τις δύο αμυντικές βιομηχανίες της χώρας (ΕΑΣ και ΕΛΒΟ), καθώς και προς τη ΛΑΡΚΟ, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των τριών επιχειρήσεων, που αποτελεί και ένα από τα τέσσερα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ.

Αυτό προέκυψε από τη μαραθώνια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, υπό τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και με τη συμμετοχή του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκερτ Γιαν Κόοπμαν, των γενικών γραμματέων των υπουργείων Εθνικής ‘Αμυνας και Περιβάλλοντος, καθώς και μελών των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας. More

ΕΑΣ – ΕΛΒΟ: Οι αριθμοί που αποδεικνύουν γιατί δεν πρέπει να κλείσουν

Leave a comment

sfaires-630x364-e1379076803274Του Δη­μο­σθέ­νη Μπα­κό­που­λου

Ο ό­μι­λος Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συ­στή­μα­τα Α­ΒΕΕ α­πο­τε­λεί σή­με­ρα τη με­γα­λύ­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρεία στον κλά­δο της κα­τα­σκευής ό­πλων και πυ­ρο­μα­χι­κών.

Κα­τά το χρο­νι­κό διά­στη­μα 2005–2011 ο ό­μι­λος έ­χει κύ­κλο ερ­γα­σιών μέ­χρι και εί­κο­σι φο­ρές υ­ψη­λό­τε­ρο α­πό τον με­γα­λύ­τε­ρο γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων α­ντα­γω­νι­στή του.

Πα­ράλ­λη­λα, κα­τέ­χει ση­μα­ντι­κή τε­χνο­γνω­σία, ε­ξε­λιγ­μέ­νο μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό και με­γά­λες κα­τα­σκευα­στι­κές δυ­να­τό­τη­τες.

Το έ­τος 2012, η ε­ται­ρεία Heckler & Koch France SAS βαθ­μο­λό­γη­σε τα Ε­ΑΣ Α­ΒΕΕ σε ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο κα­τα­γρα­φής της ι­κα­νο­ποίη­σης του πε­λά­τη με 4/5 και δή­λω­σε ό­τι κα­τα­τάσ­σει την ε­ται­ρεία α­νά­με­σα στις κα­λύ­τε­ρες με τις ο­ποίες συ­νερ­γά­ζε­ται και φυ­σι­κά ε­πι­θυ­μεί α­νε­πι­φύ­λα­κτα να συ­νε­χί­σει τη συ­νερ­γα­σία μα­ζί της. More

Κάντε λουκέτα, όχι πόλεμο

Leave a comment

ΕΛΒΟ-290x290Η τρόικα απέρριψε το σχέδιο της κυβέρνησης για την εξυγίανση των τριών αμυντικών βιομηχανιών -ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ και ΕΑΣ- και ζητά να κλείσουν άμεσα και να απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς αποζημιώσεις. Η τρόικα απαιτεί όποιος εργαζόμενος ζητήσει αποζημίωση να σταλεί στη Σιβηρία.

Αίσθηση προκάλεσε πως η τρόικα απέρριψε το κυβερνητικό σχέδιο μέσω email, αφού το σωστό θα ήταν να το βάλει στο Facebook για να δούμε πόσα like θα κάνει.

Στο email, η Τρόικα αναφέρει πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται αμυντική βιομηχανία, γιατί οι Έλληνες είναι χέστηδες και δεν πρόκειται να πολεμήσουν ποτέ για τίποτα. More

Επόμενες «ΕΡΤ» είναι οι ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ

Leave a comment

-e1372164326565Του Ηλία Μπενέκου

Στη σκιά των εξελίξεων στην ΕΡΤ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση των επόμενων δεξαμενών προς απόλυση υπαλλήλων. Αλλωστε μπορεί, σύμφωνα με όσα είπε η ελληνική πλευρά στην τρόικα, να «καλύφθηκε» η απαίτηση για τις πρώτες 2.000 απολύσεις, ωστόσο ακολουθούν άλλες δύο χιλιάδες μέχρι το τέλος του έτους και συνολικά 15 χιλιάδες έως το 2014. Με δεδομένο ότι η περίφημη «λίστα Σταμάτη» τελικώς μόνο μικρούς φορείς θα περιλαμβάνει, με πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, το «μοντέλο» ΕΡΤ αναμένεται να επανέλθει στο προσεχές διάστημα.

Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης έχουν ήδη μπει οι αμυντικές βιομηχανίες, με τις εισηγήσεις να κάνουν λόγο για κλείσιμο της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, αλλά και αναδιοργάνωση της ΕΑΒ με πιθανή απορρόφηση και της ΕΛΒΟ. Συνολικά στις αμυντικές βιομηχανίες απασχολούνται 2.650 εργαζόμενοι (1.350 στην ΕΑΒ, 950 στα ΕΑΣ και 350 στην ΕΛΒΟ). Το ενδεχόμενο «λουκέτο» στα ΕΑΣ, αλλά και μία γενναία αναδιάρθρωση στις άλλες δύο επιχειρήσεις, θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό απολύσεων (κυρίως από υπαλλήλους διοικητικούς), αλλά ταυτόχρονα και σε σημαντικό περιορισμό κόστους λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Ε.Ε. έλεγχος για τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα ΕΑΣ. More

Διαλύουν και την αμυντική βιομηχανία – Ποιο είναι το σχέδιο που οδηγεί στο λουκέτο

Leave a comment

EAB1-630x401-e1369657737595Στον Καιάδα και η όποια ελληνική αμυντική βιομηχανία υπάρχει. Ο πανικός της κυβέρνησης να παρουσιάσει στην τρόϊκα λίστα με απολύσεις δεν επιτρέπει στην λογική να επικρατήσει και όλα δείχνουν ότι πάνε για διάλυση και την αμυντική βιομηχανία.

Γι΄ αυτό και τις οδηγούν στην απόλυτη παρακμή και δεν ασχολούνται μαζί τους. Ειναι χαρακτηριστικό ότι όπως έγραψε το Onalert μεγάλη αμερικανική εταιρεία η ATK προσφέρει συμβόλαιο ύψους 180 εκατομμυρίων δολαρίων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ,αλλά η κυβέρνηση δεν έχει διορίσει διοίκηση που να μπορεί να υπογράψει το συμβόλαιο !!! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην ΕΑΒ ! Που σημαίνει ότι βαδίζουν με σχέδιο που μόνο στόχο έχει την διάλυσή τους και την πώλησή τους σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Γιατί και η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ αλλά η ΕΛΒΟ έχουν μεγάλες δυνατότητες αν υπήρχε κάποιος να ασχοληθεί και να τις νοικοκυρέψει. More