20

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), η Εκκλησία το 2013 κατέβαλε ως φόρο ακίνητης περιουσίας 963.134 ευρώ, για ΕΕΤΗΔΕ 334.718 ευρώ και για φόρο εισοδήματος 421.665 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή 1.719.517 ευρώ. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΚΥΟ, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση της PwC, είναι το εξής:

– Από τα περίπου 1.400 ακίνητα σε όλη τη χώρα τα περισσότερα (το 41%) είναι οικόπεδα, το 34% είναι κτίσματα (κτίρια ή διαμερίσματα), το 21% είναι αγροτεμάχια και το 45 είναι οικόπεδα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κτίσματα. More