Home

Τράπεζες: Μόνη λύση η εθνικοποίηση!

Leave a comment

Του Πάνου Κοσμά

«Οι επενδυτές προσπαθούν να γλιτώσουν από την καταιγίδα απίθανων εξελίξεων», Mohamed A. El-Erian.(1)

Το πρό­σφα­το «κραχ» των τρα­πε­ζι­κών με­το­χών σε όλη την Ευ­ρώ­πη οδή­γη­σε τις με­το­χές των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών στα Τάρ­τα­ρα. Ο τρα­πε­ζι­κός δεί­κτης στο χρη­μα­τι­στή­ριο Αθη­νών έχασε πάνω από το 60% της αξίας του το τε­λευ­ταίο δί­μη­νο, ενώ οι με­το­χές των 4 συ­στη­μι­κών ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών(2) «έγρα­ψαν» τε­ρά­στιες απώ­λειες στις 40 πρώ­τες μέρες του 2016: πάνω από 65% η Πει­ραιώς, 63% η Eurobank, 58% η Εθνι­κή (οι τρεις πρώ­τες στην πα­νευ­ρω­παϊ­κή λίστα των με­το­χών με τη με­γα­λύ­τε­ρη πτώση) και 55% η Alpha. Η μα­ζι­κή φυγή κε­φα­λαί­ων από τις με­το­χές των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών προ­κά­λε­σε πραγ­μα­τι­κό πα­νι­κό.

Οι φήμες στα πο­λι­τι­κά και δη­μο­σιο­γρα­φι­κά γρα­φεία, τρο­φο­δο­τού­με­νες από φήμες προ­ερ­χό­με­νες από τον τρα­πε­ζι­κό χώρο, έκα­ναν λόγο για κλίμα πα­νι­κού στις διοι­κή­σεις των τρα­πε­ζών, για φό­βους κα­τάρ­ρευ­σης και ανά­γκης έκτα­κτης κε­φα­λαια­κής ενί­σχυ­σης. Δι­καιο­λο­γη­μέ­να. Στις 40 αυτές μέρες του χρη­μα­τι­στη­ρια­κού «κραχ», οι τρά­πε­ζες έχα­σαν κε­φα­λαιο­ποί­η­ση 7-8 δισ. ευρώ! Ωστό­σο, τη Δευ­τέ­ρα 15 Φε­βρουα­ρί­ου, μια ξαφ­νι­κή θε­α­μα­τι­κή άνο­δος των τρα­πε­ζι­κών με­το­χών κατά 24% σε μία μέρα ανα­πτέ­ρω­σε τις ελ­πί­δες για απο­φυ­γή των χει­ρό­τε­ρων σε­να­ρί­ων. Ως εδώ πα­ρα­θέ­σα­με κά­ποια δε­δο­μέ­να και μι­λή­σα­με τη δη­μο­σιο­γρα­φι­κή γλώσ­σα. Για να κα­τα­λά­βου­με τι συμ­βαί­νει, πρέ­πει να δούμε κάτω από την «κο­ρυ­φή του πα­γό­βου­νου». More

Επανεθνικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική

Leave a comment

Μια άλλη οπτική που απογυμνώνει και αναδεικνύει τη σκοπιμότητα των «συνταγών» της Ε.Ε. και όχι μόνο.

Η τάση επανεθνικοποίησης μεγάλων επιχειρήσεων ενέργειας στη Λατινική Αμερική ενισχύεται με την ανάκτηση, από το βολιβιανό Δημόσιο, του βασικού δικτύου ηλεκτρισμού που είχε πουληθεί στην ισπανική Red Eléctrica Corporaciión, προ 15ετίας. More

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Οχι κυβέρνηση υπό τον έλεγχο της Τρόικας

Leave a comment

Αντιπροσωπεία του σχήματος συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα

Αντιπροσωπία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αποτελούμενη από τους Άγγελο Χάγιο, Σπύρο Δρίτσα, Δημήτρη Σαραφιανό και Γιάννη Σηφακάκη συναντήθηκε σήμερα στις 8.30 μμ με αντιπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ και τον επικεφαλής του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο των επαφών του τελευταίου αναφορικά με τη διερευνητική εντολή που έλαβε για τον σχηματισμό κυβένρησης. More

Το φάντασμα του Τσίπρα

Leave a comment

του Κώστα Βαξεβάνη
Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω απ’ την Ευρώπη. Δεν είναι το φάντασμα που περιγράφεται στο κομμουνιστικό μανιφέστο. Είναι το φάντασμα του Τσίπρα. Για όσους δεν καταλάβατε ακόμη, η Ευρώπη ολόκληρη- η Ελλάδα σίγουρα- κινδυνεύει από την πιθανότητα ανάληψης της εξουσίας από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έφτιαξαν με επιμέλεια τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις της Ελλάδας πάει κατά διαόλου. Η χώρα δεν θα είναι η ίδια. Το τιμόνι της δεν θα είναι στα στιβαρά χέρια της Τόνιας Αντωνίου, της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, του καπετάνιου του Τιτανικού Γιώργου Παπακωνσταντίνου. More

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ή ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ…

Leave a comment

Η ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ, ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Αναδημοσιεύουμε από το olympia.gr

Μαΐου 29, 2011

ΟΧΙ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΟΥΝ…..Η Ισλανδία γελά, η Ιρλανδία κλαίει…

More