249719212_640

Καλή χρονιά! Με υγεία, πάνω απ’ όλα! Αίσιον και ευτυχές το νέον έτος!

Που λέει ο λόγος, δηλαδή…

Που λέει ο λόγος, καθ’ όσον δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο για αισιοδοξίες. Θα στοιχημάτιζα και τα δυο μου χέρια ότι κι εφέτος θα ισχύσει απολύτως το “κάθε πέρυσι και καλύτερα”. More