Του Θάνου Καμηλάλη

Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα επιβαρύνονται με μηνιαία έξοδα τουλάχιστον 400 ευρώ, καθώς το κράτος αδυνατεί να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στους (προβληματικούς) δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Συνολικά υπολογίζεται ότι περισσότερα από 46.000 παιδιά θα μείνουν εκτός τη φετινή σχολική χρονιά, παρότι οι γονείς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

Εδώ και χρόνια η εκάστοτε κυβέρνηση δεν παρέχει με δικά της έξοδα τη δυνατότητα πρόσβασης  στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.  Βλέπετε, η δημόσια εκπαίδευση σε επίπεδο προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα της κρίσης δεν είναι δεδομένη, είναι απλά ένα βραβείο που κερδίζουν μόνο μερικοί από τους ασθενέστερους.

Για να καλύψει αυτή την αδυναμία του, το κράτος στρέφεται στους πόρους του ΕΣΠΑ. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διεξάγεται ένας ετήσιος διαγωνισμός μεταξύ όσον οικογενειών έχουν ανάγκη. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Εναρμόνισης Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής” όπου οι οικογένειες μοριοδοτούνται με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. εργασιακή και οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων). Η συνεχώς μειωμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και η διαρκής πτώση του βιοτικού επιπέδου της μέσης ελληνικής οικογένειας, σημαίνει ότι όλο και περισσότερες οικογένειες – δικαιούχοι μένουν εκτός δωρεάν εκπαίδευσης κι επιβαρύνονται με δυσβάστακτα δίδακτρα. More