Την υπαγωγή τής επένδυσής της στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» κατοχύρωσε συμβατικά η Fraport, χάρη σ’ ένα βασιλικό διάταγμα της κυβέρνησης Παπάγου, του 1953, που φέρει την υπογραφή του τότε βασιλέως Παύλου. More