Home

200 χρόνια χρέος και βλέπουμε …

Leave a comment

Ελλάδα-γελειογραφια-19ου-αιώνα

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα indicator.gr στις 30-1-2016 με τίτλο 200 χρόνια χρέος και βλέπουμε …

Η ιστορία της νεότερης Ελλάδος είναι μια ιστορία δανείων και χρέους. Αμέσως μετά την επανάσταση του 1821 η Ελλάδα αναγκάστηκε να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό το 1824 και το 1825 (με τα λεγόμενα δάνεια της ανεξαρτησίας). Από τα χρήματα των δανείων αυτών πολύ μικρό ποσοστό έφτασε τελικά στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες του αγώνα οδήγησε στην παύση εξυπηρέτησης τοκοχρεολυσίων και στην πτώχευση του 1827, δηλαδή πριν την πρώτη επίσημη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους το 1830. Για να το πούμε απλά πριν αναγνωριστούμε ως κράτος σε διενθές επίπεδο ήμασταν ήδη με μια πτώχευση στη πλάτη μας. Τα δάνεια αυτά θα αφήσουν την Ελλάδα εκτός διεθνών χρηματιστηρίων ή αγορών όπως θα λέγαμε σήμερα για πάνω από μισό αιώνα μέχρι την τελική ρύθμιση τους το 1878-1880. More

Η δημιουργία χρήματος από το Γερμανικό κράτος μετά τη Βαϊμάρη

Leave a comment

Screenshot-2016-01-25-20.52.30-650x300

Πολλοί οικονομολόγοι έχουν παρεξηγήσει τι προκάλεσε τον υπερ-πληθωρισμό στη Δημοκρατία της Βαιμάρης. Ακόμα σημαντικότερο πολλοί οικονομολόγοι έχουν παραβλέψει τις φορές που η «Ποσοτική χαλάρωση για τους πολίτες» (People’s QE) [1] χρησιμοποιήθηκε ορθά για την ανάπτυξη της Γερμανικής Οικονομίας. Η ιστορία έχει πολλά παραδείγματα κυβερνήσεων που επιτυχώς έχουν αναπτύξει τις οικονομίες τους από τη κρατική δημιουργία χρήματος.

Ενώ καμία από αυτές τις πολιτικές δεν φέρει τον τίτλο «Ποσοτική χαλάρωση για τους πολίτες» (People’s QE), «Κυρίαρχη Δημιουργία χρήματος» [2] (Sovereign Money creation) ή «χρήματα από το ελικόπτερο» (Helicopter Money), μοιράζονταν το κοινό χαρακτηριστικό της χρήσης νέων κρατικών χρημάτων για τη χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, αντί να μεταθέσουν την δημιουργία νέου χρήματος στις  εμπορικές τράπεζες μέσω του δανεισμού [3]. More

Η Κρατική Δημιουργία Χρήματος στο Νησί του Γκέρνσεϊ

1 Comment

Guernsey_island

Γκέρνσεϊ (1817-Σήμερα)

Ενώ το νησί του Γκέρνσεϊ καλύπτει μια γεωγραφική έκταση 30 τετραγωνικών μιλίων (77 τετραγωνικών χιλιομέτρων) και  έχει πληθυσμό 65 χιλιάδων κατοίκων, έχει κάνει από το 1817 χρήση της κρατικής δυνατότητας δημιουργίας χρήματος, για την χρηματοδότηση δημόσιων έργων. Οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι είχαν καταστρέψει τις υποδομές και την οικονομία του μικρού νησιού. Τα θαλάσσια τείχη είχαν καταστραφεί και οι δρόμοι του είχαν εξαφανιστεί. Πρακτικά δεν υπήρχε εμπόριο ή ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπροσθέτως το κρατικό χρέος ανερχόταν στις 19,137£, με ένα ετήσιο επιτόκιο ποσού 2,390 £ . Ωστόσο το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα για ολόκληρο το νησί δεν ήταν παρά 3,000 £, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατικών εσόδων χρησιμοποιούνταν στην πληρωμή των τόκων και έμενε ένα μικρό ποσό για να διοικηθεί το νησί. More

Υπερπληθωρισμός: Η Ζιμπάμπουε, το ΔΝΤ και η εκτύπωση χρήματος

Leave a comment

Σε απάντηση, το ΔΝΤ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση (όπως η αναχρηματοδότηση ή διαγραφή του δάνειου) προκειμένου να τιμωρήσει την κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολούθησε, με πιο σημαντική τα μέτρα που εφάρμοσε για τη μεταρρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης. Με μειωμένη την παραγωγή τροφίμων λόγω των αγροτικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής, η κυβέρνηση έπρεπε να εισάγει τρόφιμα από το εξωτερικό για να αποτρέψει μια κατάσταση μαζικής λιμοκτονίας.

Όμως, λόγω της αθέτησης του δανείου προς το ΔΝΤ, η πιστοληπτική ικανότητα της Ζιμπάμπουε ήταν ουσιαστικά κατεστραμμένη, γεγονός που έκανε αδύνατη την εύρεση εναλλακτικού δανείου από άλλη πηγή. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε άρχισε να εκδίδει το δικό της νόμισμα και να το χρησιμοποιεί  για να αγοράσει δολάρια ΗΠΑ στην αγορά συναλλάγματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει το αυξανόμενο έλλειμμα μεταξύ των δαπανών και των εσόδων μέσω της δημιουργίας χρήματος αύξησε την αγοραστική δύναμη στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα η πτώση της παραγωγής στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης περιόρισε την ποσότητα των προϊόντων που υπήρχαν διαθέσιμα προς αγορά. More

Ευρωπαϊκή Ποσοτική Χαλάρωση (μέρος Α’)

Leave a comment

QE

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκίνησε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Μάρτιο του 2015 σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πριν από αυτό είχε δοκιμάσει να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση ρίχνοντας τα επιτόκια κάτω από το μηδέν το 2014, κίνηση που δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οπότε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi, ερχόμενος σε σύγκρουση με τη Γερμανία, αποφάσισε την εκκίνηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αγοράς ομολόγων όπως είχαν κάνει έξι χρόνια νωρίτερα οι ΗΠΑ.

Στο παρακάτω άρθρο και στα επόμενα μέρη που θα ακολουθήσουν θα εξηγηθεί τι είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πως ξεκίνησε, πως θα υλοποιηθεί, ποιες χώρες /ιδρύματα  θα συμμετέχουν, ποια χρεόγραφα είναι σήμερα διαθέσιμα και ποια θα μπορούσαν να αγοραστούν από την ΕΚΤ και τις Κεντρικές Τράπεζες (NCBs) του Ευρωσυστήματος και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. More

Είδη και Ποσότητα Χρήματος στη Ζώνη του Ευρώ: Η Ελληνική Συμβολή

Leave a comment

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατηγοριοποιεί το χρήμα, ή τα νομισματικά μεγέθη (monetary aggregates) όπως τα ονομάζει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), σε τρεις γενικές κατηγορίες. Τις ονομάζει στενό χρήμα (narrow money), «ενδιάμεσο» χρήμα («intermediate» money) και ευρύ χρήμα (broad money), ή M1, M2 και M3, αντίστοιχα.

Στο στενό χρήμα (M1) περιλαμβάνονται το νόμισμα (currency) — δηλαδή κέρματα και χαρτονομίσματα (ή τραπεζογραμμάτια, όπως τα αποκαλεί η Τράπεζα της Ελλάδος) — και οι καταθέσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε νόμισμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές χωρίς μετρητά (overnight deposits). More

Τράπεζα της Αγγλίας : Η δημιουργία του χρήματος

Leave a comment

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της (κεντρικής) Τράπεζας της Αγγλίας. Σε συνέντευξη με τον Ryland S J Thomas, οικονομολόγο της Τράπεζας της Αγγλίας απαντάται το ερώτημα-ταμπού πως δημιουργείται το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία. Αρχικά στη συνέντευξη διευκρινίζεται το ότι το χρήμα δεν δημιουργείται με βάση τον «κανόνα του χρυσού» (σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς / Bretton Woods) που ίσχυε παλαιότερα, διότι έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες. More