Η ιδιότητα του «γκρεμιστή» είναι συνυφασμένη με αυτήν του «κτίστη», το γκρέμισμα είναι η προϋπόθεση της δημιουργίας, αλλά και η πρόθεση για δημιουργία είναι η προϋπόθεση για τον γκρεμιστή.

Γκρεμίστε!»…. κατεδάφιση της ασχήμιας και του ψευδους που κυριαρχεί«σε πύργους και σε ναούς». More