της Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα*

Το El Dorado της αιολικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία

Η διαχείριση των συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν και είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που καθόρισαν και θα καθορίζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο ανταγωνισμών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ κυρίως λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη γεωγραφική της θέση. Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όσον αφορά στην παραγωγή αλλά και τη διαχείριση ενέργειας, λόγω της δρομολογημένης απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις της χώρας, μέσω των μνημονίων που επέβαλε η Ε.Ε.

Στα χρόνια προβλήματα που πηγάζουν από τη χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας, με αποκορύφωμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αξιοποίηση των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν η μοναδική λύση που προτάθηκε από την επιστήμη. Μιλάμε για την υδροηλεκτρική ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, τη βιομάζα, τη θαλάσσια ενέργεια και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τεχνολογία των ΑΠΕ, ως προς τον τρόπο αποθήκευσης της ενέργειας που παράγουν, δεν έχει λύσει το συνολικό ενεργειακό πρόβλημα. Η αξιοποίηση τους μπορεί να συνδυασθεί με την προσπάθεια εξοικονόμησης των συμβατικών πηγών ενέργειας και με την ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων.

Συγκεκριμένα, η αιολική ενέργεια έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. More