Η ARTUME, ιδιοκτήτρια του οικοπέδου του πρώην Μουζάκη, έχει ζητήσει εξαίρεση από την καταβολή του φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Σε αντίθεση πλέον με τους άλλους φορολογούμενος, οι οποίοι φορολογούνται από το πρώτο ευρώ παράλληλα με τα χαράτσια, η εταιρεία σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές της, μόνο για το 2009, δεν έχει πληρώσει ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.  Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την έκθεση αποτελεσμάτων της ίδιας της εταιρείας. More