Του Αντώνη Δραγανίγου

Μια πολύ σοβαρή αν και όχι πάντα μεγαλόφωνη συζήτηση έχει ανοίξει μέσα στην αριστερά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τώρα, στο μεσοδιάστημα που περνάμε, χωνεύονται οι σπασμοί της διετίας και του εκλογικού αποτελέσματος και  διαμορφώνονται οι συσχετισμοί για την αριστερά της επόμενης μέρας.

Οπωσδήποτε κέντρο της συζήτησης  αποτελεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η σχέση της αριστεράς με την εξουσία. Πολλές από τι  ερμηνείες του αποτελέσματος και οι συνακόλουθες πολιτικές προτάσεις για το τι μέλει γενέσθαι, αν και  διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν  δύο κοινά σημεία. More