• Αυτό που συνθέτει τον νεωτερικό κόσμο ξεκίνησε με τον Hobbes, τον οποίο οι βόρειοι χαρακτήρισαν πατέρα της αγγλοσαξωνικής φιλοσοφίας. Αιώνες μετά την επί της γης εμφάνιση της σκέψης των ελλήνων, οι βόρειοι απέκτησαν φιλόσοφο. Συνέπεσε με την εμφάνιση της άποψης πως η οικονομία είναι η μήτρα της κοινωνίας, το οποίο, ιστορικά, συμπίπτει με την πολιτική ισχυροποίηση των κατόχων του χρήματος έναντι των ελέω Θεού μοναρχιών. More