περιδίνηση

Tου Άρη Τσολογιάννη

Παρακαλώντας, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας τους Ευρωπαίους εταίρους να δεχτούν τις άγνωστες μέχρι στιγμής μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε η σοφότατη ελληνική κυβέρνηση ως κατάλληλες για την επόμενη τετραετία, ζήτησε, λέει, να σκεφτούν και να αποφασίσουν με σύνεση. Κρίνεται γαρ το μέλλον της Ευρώπης.

«Να προσχωρήσουν οι θεσμοί στον ρεαλισμό», είπε κατά λέξη, εννοώντας, προφανώς, ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει αντικειμενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες κείται η ελληνική κοινωνία και, επιπλέον, ότι γνωρίζει και τον τρόπο παλινόρθωσης της, μέσω των θεσμών της Ευρώπης. More