“Οι παρακρατικοί κύκλοι με τη φασίζουσα ιδεολογία που εμπνεύστηκαν αυτή τη σκευωρία θα μείνουν με την όρεξη. Η αντικαπιταλιστική Αριστερά δεν υποτάσσεται, είναι γέννημα της αγωνίας και του αγώνα του λαού και των εργαζομένων για μια καλύτερη ζωή.”

Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε τώρα η Επιτροπή ελέγχου δαπανών και παραβάσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (το ξέρατε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο;) συνεδρίασε με θέμα: «Επανεξέταση των υπ’ αρ. 1015/5/25-γ/21-5-2019, 1015/5/25/7-5-2019, 1015/5/25-Ο/13-5-2019 εγγράφων του A. Τ. Σερρών που αφορούν τον επικεφαλής του συνδυασμού ‘ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ΑΝΤΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ” κ. Αγαπητό Αθανάσιο, (αρ. πρωτ. 147/22-5-2019,154/23-5-2019,106/17-5-2019).»… More