του Ανδρέα Νικολόπουλου*

Η αναζήτηση των οικονομικών λόγων της κρίσης πρέπει να ξεκινήσει, όσο και αν φανεί υπερβολικό, πριν από 35 περίπου χρόνια, όταν η τότε ηγεσία της χώρας αποφάσισε την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) των εννέα (την εποχή εκείνη). More