Οι ειδήσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες αποδεικνύουν ότι δυστυχώς για την χώρα μας τα χειρότερα έρχονται. Και αυτό το συμπέρασμα δεν είναι μόνο λόγω των επικείμενων μειώσεων στις συντάξεις, την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και της παιδείας, ούτε καν για το νέο κύκλο απολύσεων στο Δημόσιο (για τις οποίες αναφερόμαστε εδώ) ή τις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις (βλ. νερό, ΔΕΗ και λοιπές ΔΕΚΟ). More