Έντονες αντιδράσεις και μοιραίες συγκρίσεις για τα όσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία διακήρυτταν τα προηγούμενα χρόνια περί «αριστείας» και «αξιοκρατίας» έχει προκαλέσει ο διορισμός του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς ο Γιάννης Θεοδωράτος εξασφαλίζει υψηλό μισθό υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. «Ο συγκεκριμένος είναι σαν να έχει 10 πτυχία για όσους γνωρίζουν» απαντά στις επικρίσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά την υπ’ αριθμόν «77393/24.7.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 88 του π.δ. 63/2005 και του άρθρου 23 του ν. 4320/2015, διορίζεται, από 15-7-2019, ο Ιωάννης Θεοδωράτος του Σπυρίδωνος, κάτοχος απολυτηρίου του 2ου Λυκείου Πειραιώς, σε θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου με τις αποδοχές του ΜΚ19 της ΠΕ κατηγορίας, ως Διευθυντής, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του ανωτέρω Υπουργού». More