Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να προσφύγει η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εκχώρηση του Αεροδρομίου «Ι. Δασκαλογιάννης» των Χανίων για τη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την γερμανική Fraport, ενώ θα καταθέσει καταγγελίες σε δύο Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ανταγωνισμού και των Εσωτερικών Αγορών.

Με την επιχειρηματολογία να επικεντρώνεται στα ζητήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής πρακτικής σε διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, των αθέμιτων κρατικών ενισχύσεων καθώς του ελέγχου της Σύμβασης Παραχώρησης, η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εκχώρηση του Αεροδρομίου των Χανίων αναμένεται να φτάσει στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να κηρυχθεί έκπτωτη η διαδικασία και να ακυρωθεί η σύμβαση «αποζημιώσεων» που υπέγραψε το ελληνικό κράτος με την κοινοπραξία Fraport-Κοπελούζου. More