Προσωρινό φρένο στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ έβαλε πρόσφατη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα μ’ αυτή, θεωρείται υπερβολικό να ζητούνται τόσο πολλά προσωπικά στοιχεία για την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Δεν πρόκειται για μια παράλογη και γραφειοκρατική απόφαση, αφού για την έκδοση της «έξυπνης» κάρτας που θα αντικαταστήσει το σημερινό χάρτινο εισιτήριο ο ΟΑΣΑ ζητά από τους πολίτες, πέρα από τα «εύλογα» (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή), πολλά ακόμη: ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά. More