Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίσταση του βρετανικού λαού σε έναν “οικιακό” φόρο, που έγινε γνωστός με το όνομα poll tax, στα τέλη της δεκαετίας του ’80.