Ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηγεωργίου ρώτησε τον Κυρ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη του αν ήταν λάθος ότι το 2008, ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η εισήγηση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης…».

Ο πρωθυπουργός απάντησε πως «είναι ανακριβές ότι η έκθεση εισηγείται την επιστροφή της δασοπυρόσβεσης στις δασικές υπηρεσίες. Έλεγε ότι αυτό είναι ανέφικτο να γίνει» και πρόσθεσε: «Επειδή την έγραψα εγώ ο ίδιος, έλεγε ότι απαιτείται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και της Πυροσβεστικής».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης εξήγησε πως «η έκθεση αυτή πιστοποιεί το γεγονός ότι την κλιματική αλλαγή δεν την ανακαλύψαμε το 2018, μετά το Μάτι» και θεώρησε πως η έκθεση αυτή «σε πολλά της σημεία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και τώρα έχω τη δυνατότητα να υλοποιήσω πολλά από τα συμπεράσματα στα οποία τότε είχαμε καταλήξει».

Ας δούμε τι έλεγε η έκθεση που εισηγήθηκε αυτός σελ. 28-29:

“• Η απουσία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας. Η διαδικασία πρόληψης, πυρόσβεσης και αποκατάστασης των δασών εμπλέκει δεκάδες συναρμόδιες 29 υπηρεσίες, που συχνά έχουν επιφορτιστεί με αντικρουόμενα μεταξύ τους αντικείμενα χωρίς κεντρικό συντονισμό. Η πολυδιάσπαση των επιμέρους τομέων της δασικής πολιτικής και των αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών, δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των δασών, αλλά επιτείνει τη σύγχυση ειδικά στους τομείς της άμεσης πυρανίχνευσης και της πυρόσβεσης. Η επιστροφή στο προ του 1998 καθεστώς κρίνεται ανέφικτη, είναι όμως ανάγκη να μελετηθεί το ενδεχόμενο σύστασης και λειτουργίας ισχυρού ενιαίου φορέα, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, που θα συντονίζει όλες τις δράσεις δασοπροστασίας, σε όλα τα στάδια, με έμφαση πρωτίστως στην πρόληψη και δευτερευόντως στην καταστολή.

  • Η ελλιπής συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στην πρόληψη και την καταστολή. Η καλή γνώση του δάσους και των ιδιαιτεροτήτων του είναι ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα, προκειμένου να επιτύχουν οι δράσεις πρόληψης, άμεσης πυρανίχνευσης και της δασοπυρόσβεσης. Η Δασική Υπηρεσία πρέπει να έχει συμμετοχή και στα τρία στάδια της πυροπροστασίας, καθώς η διάσπαση των αρμοδιοτήτων και η συμμετοχή της μόνο στο στάδιο της πρόληψης και όχι σε αυτό της καταστολής έχει αποδειχθεί ότι δεν αποδίδει. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταβάλλει ομολογουμένως τεράστιες προσπάθειες με μεγάλο κόστος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές, αλλά εκ του αποτελέσματος είναι πια φανερό, ότι χρειάζεται την αρωγή της Δασικής Υπηρεσίας.
  • Η υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών. Περίπου το 60% των θέσεων που προβλέπονται για τις Δασικές Υπηρεσίες δεν είναι στελεχωμένο, ενώ και η συντριπτική πλειοψηφία των ήδη υπηρετούντων στελεχών υποαπασχολούνται σε άλλες δραστηριότητες (έκδοση πράξεων χαρακτηρισμών κ.λπ.). Μία σημαντική συνέπεια της αποδυνάμωσης των Δασικών Υπηρεσιών είναι τα περιορισμένης έκτασης και ανεπαρκή δασοκομικά έργα (αραιώσεις, κλαδεύσεις, απομάκρυνση εύφλεκτου υπόροφου κ.λπ.), που συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόληψη. Είναι ανάγκη οι Δασικές Υπηρεσίες να αναδιοργανωθούν και να ενισχυθούν σε εξοπλισμό και προσωπικό προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των δασών.”

Οι υπογραμμίσεις δικές μας

Ερώτηση λοιπόν προς τον κ. Μητσοτάκη, που υπενθυμίζουμε ότι τα δασαρχεία του ζήτησαν 17.000.000 για λίγα από τα παραπάνω και έδωσε 1.700.000.,:

Τι ακριβώς κάνατε αυτά τα δύο χρόνια για τα παραπάνω που γράψατε και θυμάστε καλά; ΤΙΠΟΤΑ

Αυτό λέγεται απάτη και ψεύδος. Πολιτική απάτη, αλλά απάτη. Και ψεύδος γιατί εισηγούσασταν ενιαίο φορέα «με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, που θα συντονίζει όλες τις δράσεις δασοπροστασίας, σε όλα τα στάδια, με έμφαση πρωτίστως στην πρόληψη και δευτερευόντως στην καταστολή» και ακόμη ότι «Είναι ανάγκη οι Δασικές Υπηρεσίες να αναδιοργανωθούν και να ενισχυθούν σε εξοπλισμό και προσωπικό προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των δασών.»

κ. Μητσοτάκη εμείς πιστεύουμε ότι ξέρετε καλά τι εισηγηθήκατε και τι προτείνατε. Όπως σε όλα έτσι και σε αυτό το μόνο που σας νοιάζει είναι η πολιτική σας επιβίωση και φυσικά η εξυπηρέτηση των φίλων σας που σας στηρίζουν. Γι αυτό και θέλετε να παραδώσετε την «προστασία και διαχείριση» των δασών μέσω δήθεν των αναδασώσεων στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

 

Εύφορη Πεδιάδα