Εγκύκλιο με θέμα «Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω καύσωνα» εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Aφορά το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στη χώρα με  θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των  εργαζομένων», «θεωρείται δικαιολογημένη για όσες ημέρες διαρκεί ο καύσωνας, η μη  προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται και στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου μας, ήτοι»:

Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα
Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία

Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.

Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Έγκυοι

Συμπληρώνεται ότι «σε  κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι οικείοι  προϊστάμενοι λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων αλλά και  τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά) μπορούν επίσης να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα.  Σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου  οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για  την εύρυθμη λειτουργία τους.  Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την  παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς  που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.  Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα  την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β ́ βαθμού αρμοδιότητάς τους»

Ημεροδρόμος