Από το Facebook του Νίκου Μπογιόπουλου:

Αυτός Κυρία Σακελλαροπουλου δεν έχει ανάγκη από παράσημα. Αυτός Κυρία Σακελλαροπουλου το κρατάει το παράσημο.

Στην αγκαλιά του.

Αλίμονο στους άλλους Κυρία Σακελλαροπουλου.

Σε εκείνους που δίνουν τα παράσημα ανάλογα με τις υποδείξεις των υποβολέων τους…